Ние сме гражданска общност за Македонско-Българско сближаване, приятелство и европейско бъдеще на народите ни.