Във връзка със засилващите се опити да бъдат взривени отношенията между двете страни и настъпващото честване на годишнината от раждането на Гоце Делчев, Клуба за българо македонско приятелство призоваваме към мирно отбелязване на тази годишнина!

Настояваме правителствата на двете страни да приложат незабавно механизма за намаляване на напрежението и идентифициране на проявите на омраза разписан миналата година между двете външни министерства. Нека не разрешават инциденти и провокации да отдалечават отношенията ни от политическата им рамка – “Договорът за добросъседство” и “Френското предложение” с което да ни отклоняват от общите ни цели – постигане на пълно разбирателство и европейско членство за Македония. Тези цели могат да бъдат постигнати единствено ако средите сеещи омраза бъдат маргинализирани чрез всеобхватни процеси на сближаване – културно, обществено, инфраструктурно, медийно и икономическо свързване. Тогава демонизирането или насаждането на неверни представи ще бъде невъзможно. Липсата на воля и успех в тези начинания е причината за сегашната безпътица на отношенията ни. Крайно време е за решителни действия и изолиране от процесите на хора и организации, които са против сближаването на страните ни.

Убедени сме, че огромната част от обществата на двете страни са хора с европейски ценности, които се уважават и разбират взаимно. Те трябва да са поставени в основата на отношенията ни и мерилото за тях, а не отделни радикализирани елементи и политици, които търсят тема за собственото си политическо оцеляване.

Единственият начин да засвидетелстваме уважението си към делото на личностите, които ни свързват е като техни наследници да покажем пред тях братската си любов и подкрепа.

Още по темата / Уште по темата:  Проф. Ќосев: „Македонскиот јазик“ не е дијалект на бугарскиот (ВИДЕО)

Приветстваме апелът на Президента Петър Стоянов и потомците на родовете от Македония.

Да живеят България и Македония

Победа за Украйна!

Да живее Европа!